گرفتن من به سنگ مرمر خرد شده بندر رفتم قیمت

من به سنگ مرمر خرد شده بندر رفتم مقدمه

من به سنگ مرمر خرد شده بندر رفتم