گرفتن که در آن کارخانه طلا در چین است قیمت

که در آن کارخانه طلا در چین است مقدمه

که در آن کارخانه طلا در چین است